Schrijfstijl

Schrijf authentiek, door – cliché, maar waar – dicht bij jezelf te blijven. Schrijf met jouw woorden. Gebruik geen popietaal (‘een ontbijtje scoren’) of proces-verbaaltaal (‘reeds’, ‘desbetreffende’, ‘men kreeg/deed/etc’, ‘alsmede’), tenzij je hiermee je personage wilt kenschetsen (of citeert uit een proces-verbaal).

Naast een authentieke schrijfstijl lees ik (evenals je aankomende lezers) graag een duidelijke stijl. Het doel van schrijven is immers niet zozeer de woorden op papier te krijgen, maar de beelden in jouw hoofd te projecteren in het hoofd van de lezer. Dit valt of staat met een duidelijke schrijfstijl.

Let wel: als redacteur kan ik maar in beperkte mate helpen je schrijfstijl aan te scherpen. Als ik denk dat je meer baat hebt bij een schrijfcoach of -cursus laat ik dit eerlijk weten.